Loading...

Federgon gedragscode

Als lid van Federgon (federatie van partners voor werk), engageren wij ons om volgende gedragscode na te leven.

Ten opzichte van de kandidaten

  • Wij engageren ons om elke uitzendkracht goed op te vangen, met respect te behandelen en op een professionele manier te begeleiden, zonder enige vorm van discriminatie.
  • Wij vragen onze uitzendkrachten geen enkele bijdrage, van welke aard ook, voor onze diensten.
  • Wij geven al onze kandidaten exacte, volledige en objectieve informatie omtrent de arbeidswetgeving en de opdrachten die we hen aanbieden, zodat ze op de hoogte zijn van hun rechten en hun plichten en opdat ze zouden kunnen oordelen met kennis van zaken.
  • Het staat de kandidaten volledig vrij een opdracht te weigeren, zonder dat dit op welke manier ook nadelige gevolgen voor hen zou meebrengen.
  • Wij engageren ons om een veiligheidsbeleid te voeren en om bijzondere aandacht te schenken aan de veiligheid en het welzijn van onze uitzendkrachten in het kader van hun job.

Ten opzichte van onze klanten

  • Bij elk contact met onze klanten positioneren we ons als partner, met als doelstelling een dienst aan te reiken van hoogstaande kwaliteit. Wij streven er naar om, in samenspraak met de klant, snel en efficiĆ«nt tegemoet te komen aan de verwachtingen inzake personeel, zonder hierbij inbreuk te maken op de belangen van de vaste medewerkers.
  • Bij de selectie van de kandidaten houden we rekening met hun opleiding, hun kwalificaties, hun professioneel verleden, hun eventuele referenties en hun houding ten opzichte van de job, opdat hun profiel zou overeenstemmen met het gevraagde profiel en opdat ze zich zouden kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur.
  • Wij eisen van onze vaste medewerkers dat ze op geen enkel ogenblik misbruik zouden maken van welke vertrouwelijke informatie ook die ze verkregen hebben volgend op de relatie tussen ons bedrijf en onze klanten.