Loading...
Hoeveel mag je bijverdienen als gepensioneerde?

Hoeveel mag je bijverdienen als gepensioneerde?


Wil je bijverdienen als gepensioneerde? In de zorgsector zijn helpende handen meer dan welkom! Je mag als gepensioneerde gerust terug aan de slag gaan en een extra centje opstrijken, maar er zijn wel enkele voorwaarden die je moet respecteren om ervoor te zorgen dat je je pensioen niet verliest. Niet elke gepensioneerde kan onbeperkt bijklussen. Wij maken je graag wegwijs in de wetgeving. Concreet én in mensentaal. 

Soort pensioen als startpunt

De regels die je moet respecteren, hangen af van verschillende factoren. Eén daarvan is jouw type pensioen. We onderscheiden de volgende categorieën:

  • Rustpensioen
  • Overlevingspensioen
  • Gezinspensioen

Ook andere elementen spelen een rol bij de begrenzing van jouw bijverdienste. Denk bijvoorbeeld aan het beroep dat je voordien uitoefende, het aantal kinderen dat je ten laste hebt, of je al dan niet de pensioenleeftijd bereikte …

Hoeveel mag je bijverdienen als gepensioneerde?

In bepaalde mag je onbeperkt bijverdienen als gepensioneerde, bovenop je pensioenuitkering. We zetten ze hieronder op een rij:

  • Je bent minstens 65 jaar oud en ontvangt een rustpensioen, eventueel aangevuld met een overlevingspensioen of;
  • Je bent jonger dan 65 jaar en had minstens 45 werkjaren op de teller op de ingangsdatum van je eerste rustpensioen of;
  • Je krijgt een overgangsuitkering.

Bevind je je niet in een van bovenstaande situaties? Ontvang je bijvoorbeeld enkel een overlevingspensioen of geniet je partner van een gezinspensioen? Heb je onvoldoende werkjaren verzameld bij de aanvang van je rustpensioen? Dan is het bedrag dat je mag bijverdienen als gepensioneerde beperkt. Via deze link kan je nagaan welke grenzen voor jou gelden. Wanneer je deze overschrijdt, riskeer je dat je pensioen verminderd of zelfs volledig opgeschort wordt.

Wanneer moet je je beroepsactiviteit aangeven als gepensioneerde?

Doorgaans moet je je beroepsactiviteit niet aangeven bij het bijverdienen als gepensioneerde, de RSZ geeft deze informatie immers dor aan de Rijksdienst voor Pensioenen. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Hieronder delen we een kort overzicht:

  • Indien je een beroepsactiviteit hebt op het ogenblik dat je met pensioen gaat, moet je dit aangeven vóór de eerste betaling van je pensioen.
  • Je neemt een politiek of ander mandaat op in België of het buitenland.
  • Je oefent een beroepsactiviteit uit of ontvangt een vervangingsinkomen in het buitenland.
  • Je onderneemt een wetenschappelijke of artistieke activiteit.

Kom je in aanmerking voor één van deze scenario’s? Dan deel je jouw werkgever per aangetekend schrijven mee dat je gepensioneerd bent. Vervolgens bezorgt je werkgever deze aangifte aan de Federale Pensioendienst (FPD).

Met brugpensioen en bijverdienen? 

Ben je momenteel met brugpensioen en wil je opnieuw de handen uit de mouwen steken? Dan word je beschouwd als een 'werkloze met bedrijfstoeslag' en zijn er andere regels van toepassing. Je ontvangt dan een uitkering van de RVA én een toeslag van je voormalige werkgever. Als je gaat bijwerken, verlies je je werkloosheidsuitkering op dagen waarop je werkt. Of de uitkering van je voormalige werkgever opgeschort wordt, hangt af van de onderlinge afspraken.

Je tewerkstelling aangeven bij brugpensioen

Wanneer je bijwerkt naast je brugpensioen, geef je je tewerkstelling aan bij jouw uitbetalingsinstelling (je vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen). Pols zeker hoe je je aangifte best indient: via een controlekaart of een formulier C99.

Bij uitzendarbeid, wanneer je bijvoorbeeld werkt via Express Medical, is een controlekaart aangewezen. Je kan namelijk te maken krijgen met onregelmatige tewerkstelling of arbeidsovereenkomsten van korte duur. Werkdagen waarop je aan de slag bent, duid je aan op jouw controlekaart. Heb je geen controlekaart? Dan registreer je elke niet-cumuleerbare activiteit vóór de aanvang bij je uitbetalingsinstelling via formulier C99. Het ontvangstbewijs bewaar je tot het einde van de volgende maand.

Heb je je tewerkstelling niet gemeld en onrechtmatige werkloosheidsuitkeringen ontvangen? Dan moet je deze bedragen terugbetalen en riskeer je bovendien een sanctie van enkele weken.

Interesse om bij te klussen in de zorgsector? Via Express Medical kunnen gepensioneerden aan de slag als verpleegkundige of zorgkundige. Contacteer ons vrijblijvend om jouw mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op met het kantoor in jouw buurt >>