Loading...
Express Medical behaalt voor de 11de keer het ISO-certificaat

Express Medical behaalt voor de 11de keer het ISO-certificaat


Express Medical legt de kwaliteitslat hoog. Het beste bewijs van onze inzet? Het ISO-certificaat dat we dit jaar voor de 11de keer op rij in de wacht slepen! Deze erkenning bevestigt dat we als bedrijf aan specifieke normen voldoen. In deze blogpost leggen we uit waar het ISO 9001-certificaat voor staat, waarom het een meerwaarde vormt en hoe Express Medical de principes in de praktijk brengt.

Wat is het ISO 9001-certificaat?

Express Medical verwierf specifiek het certificaat ISO 9001:2015. Dit is een internationale norm die het kwaliteitsmanagementsysteem van een bedrijf beoordeelt aan de hand van verschillende principes. Zo worden organisaties gestimuleerd om hun processen continu te optimaliseren. Wie het ISO-certificaat behaalt, creëert een veilige, efficiënte en risicoarme werkomgeving. Laat dat nu net zijn waar Express Medical doelbewust naar streeft! Door het kwaliteitslabel jaarlijks voor te leggen, verzekeren wij onze klanten, kandidaten en partners dat wij een sterke, betrouwbare service bieden.

De ISO-certificering stoelt op 7 principes. Ontdek hoe Express Medical hiermee aan de slag gaat!

#1 Klantgerichtheid | Klantennoden vormen de hoeksteen van onze service. Daarom hechten we veel belang aan persoonlijk contact en gaan we regelmatig langs voor een open gesprek, waarin we peilen naar de verwachtingen. Heeft een klant een dringende vraag? Express Medical is ook na de standaard kantooruren bereikbaar, want de zorgsector draait tot lang na 17 uur en in weekends… Wij dus ook! Vastberaden formuleren we een antwoord op elk vraagstuk. In jaarlijkse enquêtes polsen we naar de klanttevredenheid, waarop we onze dienstverlening gericht bijsturen.

#2 Leiderschap | Het management legt de fundamenten van ons kwaliteitsmanagementsysteem. De directieleden zetten de lijnen uit, definiëren de doelstellingen en dragen de strategie uit naar de rest van het team. Processen worden helder gecommuniceerd, werknemers worden warm ondersteund. Zo krijgen onze consulenten regelmatig constructieve feedback en volgen ze relevante opleidingen om hun prestaties naar een nog hoger niveau te tillen.

#3 Betrokkenheid | De inzet van onze fantastische collega’s is een sleutelfactor. Een uitmuntende service leveren, doe je immers niet alleen. Hoe stimuleren wij hun engagement? We zijn gul met complimenten, geven voldoende autonomie en betrekken onze medewerkers bij de besluitvorming. Bovendien volgen ze trainingen rond communicatie en klantgerichtheid. Dit resulteert in een enthousiast team dat ons helpt om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.

Wist u dat … Express Medical al zes jaar op rij verkozen werd als Great Place to Work? Een duidelijke erkenning dat onze collega’s zich écht goed voelen op de werkvloer.

#4 Procesgerichte aanpak | Efficiëntie en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand. Alle interne processen zijn duidelijk in kaart gebracht, eenduidig en toegankelijk voor alle consulenten. Aan de hand van meetbare KPI’s en eerlijke feedback van onze medewerkers kunnen we de procedures stroomlijnen.

#5 Verbetering | Om het ISO 9001-certificaat te verwerven, moet een bedrijf continu verbeteren. Wij meten onze prestaties aan de hand van KPI’s, analyseren de data en verzamelen feedback van collega’s en klanten. Heeft een medewerker een suggestie? Dan spitsen we graag de oren. Ook onze digitale klanten- en kandidatenportalen blijven we optimaliseren. Uiteraard is vergissen menselijk. In dat geval speuren we naar de oorzaak en zetten we stappen om herhaling te vermijden.

#6 Besluitvorming op basis van feiten | In onze besluitvorming gaan we niet over een nacht ijs, integendeel. Verschillende aspecten worden overwogen. We buigen ons over de data, evalueren onze processen en voeren analyses uit. Bovendien luisteren we ook naar de input van medewerkers en klanten voordat we actie ondernemen. Zo nemen we doordachte beslissingen, die de gewenste impact opleveren.

#7 Relatiebeheer | We gaan voor warme relaties met collega’s, klanten én uitzendkrachten. Dat doen we met onze kenmerkende personal touch. Concreet? We communiceren actief, organiseren enquêtes en zetten doelgerichte acties op, gebaseerd op de ontvangen feedback. Enkel op deze manier kunnen we aan de verwachtingen tegemoetkomen en duurzame resultaten neerzetten.  

Graag samenwerken met een gedreven partner die kwaliteit voorop plaatst en het ISO 9001-certificaat voorlegt? Express Medical staat op scherp om de zorgsector te ondersteunen.

Neem contact op >>