Loading...

Je werkuren en loon

Hoeveel uren mag je nu juist werken als jobstudent? En wat als je het maximum aantal uren overschrijdt? Welke fiscale gevolgen heeft dit voor mij als student en mijn familie?

Hoeveel uren mag ik als student werken? 

Gedurende de eerste 475 uren dat je als jobstudent werkt, zal er slechts 2,71% RSZ afgehouden worden van je brutosalaris. Deze solidariteitsbijdrage geldt ongeacht de maand waarin je werkt als student. Je betaalt tevens geen bedrijfsvoorheffing. 

Wat als ik meer werk dan 475 uren? 

Wanneer de student meer dan 475 uren per kalenderjaar werkt, dan moet je de normale sociale zekerheidsbijdragen betalen. Express Medical brengt je op de hoogte als je tijdens je tewerkstelling boven de 475 uren gaat.

Betaal je als student bedrijfsvoorheffing? 

Voor de eerste 475 uren moet de werkgever geen bedrijfsvoorheffing inhouden.Vanaf het 476ste uur ben je als student wel onderworpen aan de normale RSZ-bijdragen en moet de werkgever bedrijfsvoorheffing inhouden.

Blijf je fiscaal ten laste van je ouders? 

Om fiscaal ten laste van je ouders te blijven, mag je als student een bepaald bedrag aan netto-inkomsten niet overschrijden. 

  • Je maakt deel uit van een tweeoudergezin: € 3.330
  • Je vader of moeder is alleenstaande: € 4.810
  • Gehandicapte student van wie de vader of moeder alleenstaande is:€ 6.110

Behouden mijn ouders het kindergeld? 

Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je altijd recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt, ongeacht de grootte van het bedrag dat je verdient of het aantal uren dat je als student werkt.

Na 31 augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt en tot 25 jaar, kan je tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september) werken zonder dat je riskeert het recht op kinderbijslag te verliezen en dit ongeacht het aantal gepresteerde uren of het verdiende inkomen.

Buiten de zomervakantie wordt dit recht echter beperkt. Je mag als student dan maar maximaal 240 uur per trimester werken. Als je meer werkt, wordt het recht op kinderbijslag voor dat kwartaal geschorst.

Ben je schoolverlater, dan mag je tijdens de laatste schoolvakantie maar 240 uur werken. Na de zomervakantie zul je maar maximaal € 551,89 bruto per maand mogen verdienen om het recht te behouden.

Sinds 1  januari 2019 is de kinderbijslag gewijzigd. Op het Vlaamse niveau heeft de federale kinderbijslag plaats gemaakt voor het Groeipakket. Voor  gezinnen in Brussel en Wallonië  blijft de situatie tot 2020 ongewijzigd en zijn bovenstaande  regels nog  steeds van toepassing. Een Vlaamse student kan voortaan Groeipakket  krijgen als hij niet meer dan 475 uren per jaar werkt bij verminderde sociale bijdragen of niet meer dan 80u  per maand bij  gewone sociale bijdragen.  Hetzelfde geldt voor schoolverlaters en dit tot 12 maanden na de einddatum  van de zomervakantie of na de  datum van de stopzetting van de studies. 

Moet je als student belastingen invullen? 

Van zodra je werkt moet je, zelfs als student, één keer per jaar een belastingaangifte invullen. Daarvoor ontvang je van je werkgever een fiscale fiche, het formulier 281.00, waarop je alle noodzakelijke informatie zal terugvinden.

Je betaalt alleen belastingen wanneer je inkomen hoger is dan 8860 € netto belastbaar. Wanneer je totaalinkomen deze grens niet bereikt, maar er toch bedrijfsvoorheffing van je loon werd gehouden, zal je dit ingehouden bedrag via deze aangifte kunnen terugvorderen.