Loading...

Wat zijn je rechten en plichten?

Hoe toon je aan dat je student bent? En wat als je ziek wordt? Wij leggen haarfijn de rechten en plichten van een studentenjob uit.

Hoe moet je aantonen dat je student bent?

Werken als student wil uiteraard zeggen dat je een student bent. Om zeker te zijn van jouw statuut als student, zal jouw werkgever vragen of je bent ingeschreven in een onderwijsinstelling. Heb je een thesisjaar of ben je vrije student, dan geef je dit ook best mee. Ben je afgestudeerd? Breng dan onmiddellijk jouw werkgever op de hoogte. 

Waarom moet ik mij inschrijven op de site student@work?

Als je ingeschreven bent via de site student@work kan je bekijken hoeveel uren je nog aan verlaagde RSZ bijdrage kan werken. Via deze website kan je een studentenattest afdrukken voor je werkgever.

Wat moet er in mijn contract staan? 

 1. Identiteit, geboortedatum, woonplaats en/of verblijfplaats van de partijen;
 2. Begin- en einddatum van tewerkstelling;
 3. Plaats van tewerkstelling;
 4. Een beknopte beschrijving van de uit te voeren functie;
 5. Arbeidsduur per dag en per week;
 6. Toepasselijkheid van de wet van 12/04/1965 betreffende de bescherming van het loon;
 7. Het overeengekomen loon, of de wijze en de basis van de berekening van het loon;
 8. Tijdstip van betaling van het loon;
 9. Eventuele proeftijd;
 10. Eventuele plaats van huisvesting, indien de werkgever de student zou huisvesten;
 11. Het bevoegde paritair comité;
 12. De aanvang en het einde van een gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid;

Jouw arbeidscontract moet getekend worden voor je begint te werken. 

Wat bij ziekte of ongeval? 

Zolang je recht hebt op kinderbijslag, blijf je verzekerd via het ziekenfonds van je ouders. Bij ziekte moet je Express Medical onmiddellijk verwittigen en ons binnen de 48 uren een doktersattest bezorgen.

Als je slachtoffer wordt van een arbeidsongeval op het werk of op de weg naar en van het werk, zal er een dossier aangemaakt worden door de verzekeringsmaatschappij.

Heb ik recht op vakantiegeld? 

Wanneer je van een verlaagde RSZ-bijdrage genoot, heb je geen recht op vakantiegeld. Dit komt omdat je werkgever dan geen bijdrage voor vakantiegeld moet betalen.

Vanaf het 476ste uur, heb je de normale RSZ-bijdragen betaald en zal je wel vakantiegeld ontvangen aan het einde van je contract.