Loading...

Veelgestelde vragen

Heb je vragen of opmerkingen? Neem even een kijkje in onze FAQ en wie weet vind je al meteen het antwoord dat je zoekt! Je kan ook je dichtstbijzijnde kantoor contacteren!

Express Medical betaalt de lonen wekelijks uit, telkens op dinsdag. Dit na het tijdig ontvangen van jouw, door de klant voor akkoord ondertekende, werkbriefje (uiterst maandag 8u30). Indien je je werkbriefje te laat doorstuurt, vertrekt de uitbetaling pas de week erna op dinsdag.

Indien je laatste werkdag van de voorgaande week valt tijdens de week, raden we aan niet te wachten tot de uiterste deadline. Stuur je werkbriefje direct door na je prestatie.

Het werkbriefje stuur je via mail door naar admin@expressmedical.be (dus niet naar kantoor, noch naar één enkele contactpersoon). Afhankelijk van jouw bank zal je de betaling elke week op woensdag of donderdag ontvangen.
Let op: In weken waar een feestdag valt op een werkdag, kan de dag van uitbetaling afwijken.

Het is ook mogelijk om maandelijks uitbetaald te worden. Stuur hiervoor ook een mail naar admin@expressmedical.be met de vraag je looninstelling aan te passen naar ‘maandelijkse betaling’. Wanneer je kiest voor de maandelijkse betaling vertrekt je loon telkens met de maandafsluit. Dit wil zeggen: de eerste dinsdag van de maand volgend op de maand waarin je gewerkt hebt.

Express Medical werkt met elektronische maaltijdcheques.

Als je recht hebt op maaltijdcheques (indien van toepassing bij de klant waar je werkt en je bent reeds in het bezit van een maaltijdchequekaart van Edenred, dan worden de bedragen elke maand rond de 10° op jouw kaart gestort (volgend op de maand waarin je gewerkt hebt). Het kan enkele dagen duren vooraleer het bedrag zichtbaar en beschikbaar is op je kaart.

Bij vragen over je maaltijdchequekaart of bij verlies / diefstal van jouw kaart, moet je rechtstreeks contact opnemen met Edenred via www.myEdenred.be. Vermeld ook zeker dat je tewerkgesteld bent als uitzendkracht.

Heb je recht op maaltijdcheques maar ben je nog niet in het bezit van een Edenred-kaart ? Dan wordt deze automatisch naar jouw thuisadres gestuurd via de post rond de 15e van de maand (volgend op de maand waarin je gewerkt hebt). Na activatie van de kaart – waar je zelf voor moet zorgen – zijn de bedragen onmiddellijk beschikbaar.

Als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie als je aan enkel voorwaarden voldoet. De eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Voor de details van de voorwaarden verwijzen we graag door naar hun website : https://fondsinterim.be/nl/. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, zal je de eindejaarspremie uitbetaald krijgen in de maand december die volgt op het refertejaar.

Je hebt als uitzendkracht recht op uitbetaling van de feestdag als Express Medical je enige werkgever is en als je aan enkele voorwaarden voldoet. Deze worden feestdag per feestdag bekeken.

Feestdagen worden meestal uitbetaald bij de maandafsluit en niet direct in de week die volgt op de feestdag, dit omdat we een duidelijk overzicht nodig hebben van jouw prestaties van de volledige maand.

Denk je recht te hebben op een feestdag maar kreeg je deze niet uitbetaald ? Neem dan zeker even contact op met admin@expressmedical.be zodat we dit samen kunnen bekijken.

In geval van ziekte dien je dit vanaf 17/4/2024 te registreren in je portaal : https://apps.expressmedical.be/CandidatePortal.

Je dient Express Medical ook onmiddellijk telefonisch te verwittigen. Idealiter laad je je attest op via je portaal, maar stuur je ook een tweede exemplaar naar je mutualiteit. Dit attest dient binnen de 48u in ons bezit te zijn.

Wettelijk heb je recht op uitbetaling van ziekte indien je 30 dagen anciënniteit hebt bij Express Medical. Indien je minder dan 30 dagen anciënniteit hebt, dan kan je vergoed worden door je mutualiteit. Let op bij een onderbreking van meer dan 7 dagen, begint de telling van de anciënniteit opnieuw bij 0.

Bij concrete vragen, helpen wij je graag verder.

Als bediende-uitzendkracht krijg je bij elke verloning je vakantiegeld uitbetaald. Je kan dit terugvinden op je loonfiche.

De indexering van de lonen (wanneer en hoeveel) hangt af van in welk paritair comité (PC) je werkt. Bij elke indexatie horen voorwaarden, maar Express Medical volgt deze maandelijks per paritair comité op. Als er een indexering is in jouw paritair comité en je voldoet aan de voorwaarden, dan wordt jouw loon – net zoals bij de vaste werknemers – mee geïndexeerd.

Het loon stemt overeen met de baremaschaal die van toepassing is volgens het paritair comité van toepassing bij de klant waar we jou aan het werk stellen.

Express Medical herneemt de effectieve anciënniteit die je hebt verworven (in dezelfde de functie) bij je verschillende werkgevers na het voorleggen van tewerkstellingsattesten. (met vermelding van werkperiode, kwalificatie, werkregime en indien mogelijk de dienst).

De klant beslist, bij tewerkstelling, hoe de anciënniteit wordt overgenomen.

De prestaties die je uitvoert voor Express Medical worden eveneens in rekening gebracht en voegen zich uiteraard bij je anciënniteit.

Indien jouw anciënniteit verhoogt bij je vaste werkgever of via een ander interimkantoor, dien je hiervan zelf (jaarlijks) een bewijs op te sturen (bv. door een loonfiche).

De vergoedingen voor onregelmatige prestaties worden uitbetaald zoals van toepassing in de instelling waar je tewerkgesteld wordt. Gedetailleerde informatie kan je steeds terugvinden op je contract.

Vanaf 25 juni 2023, vind je jouw loonbrieven online terug op jouw persoonlijke kandidatenportaal. https://apps.expressmedical.be/CandidatePortal

Zorg er bij opstart zeker voor dat je je correcte e-mailadres doorgeeft, zodat wij jou toegang kunnen geven tot dat portaal. Je zal dan een e-mail ontvangen van Express Medical met de nodige informatie om te kunnen inloggen (check zeker ook je spam). Vanaf nu kan je op dit portaal jouw uitbetalingen en loonbrieven terugvinden. Lukt het niet om toegang te krijgen tot het portaal of heb je andere vragen, contacteer dan jouw vertrouwelijke contactpersoon binnen Express Medical.

Vanaf 25 juni 2023 vind je alle documenten, die je nodig hebt om jouw belastingbrief in te vullen, terug op jouw persoonlijke kandidatenportaal : https://apps.expressmedical.be/CandidatePortal

Ben je momenteel aan het werk via Express Medical en heb je nog geen toegang tot jouw kandidatenportaal, dan kan je best contact opnemen met je vertrouwelijke contactpersoon binnen Express Medical. Je zal dan een e-mail ontvangen van Express Medical met de nodige informatie om te kunnen inloggen (check zeker ook je spam).

 Je stopt tijdelijk met werken via Express Medical of je contract met Express Medical stopt volledig :  in beide gevallen heb je recht op een C4, vakantieattest en tewerkstellingsattest voor de periode dat je via Express Medical gewerkt hebt. Je vindt deze documenten terug op jouw persoonlijke kandidatenportaal (na de uitbetaling van je laatste loon) : https://apps.expressmedical.be/CandidatePortal

Zorg er bij opstart dus zeker voor dat je je correcte e-mailadres doorgeeft, zodat wij jou toegang kunnen geven tot dat portaal. Je zal dan een e-mail ontvangen van Express Medical met de nodige informatie om te kunnen inloggen (check zeker ook je spam).

Om via een studentenovereenkomst te werken voor Express Medical moet je minstens 18 jaar oud zijn. Daarnaast moet studeren je hoofdactiviteit zijn en moet jouw studentenarbeid daar duidelijk aan ondergeschikt zijn.

Als jobstudent mag je in 2024 maximaal 600 uren per kalenderjaar werken en zo profiteren van de verminderde sociale bijdrage. Je mag die uren vrij kiezen het hele jaar door. Als je boven de grens van 600 uren gaat, zal je vanaf dan een contract ontvangen als werkstudent en betaal je de normale sociale bijdragen. Let op, te veel werken  (Werken en het Groeipakket behouden | Vlaanderen.be) kan er ook voor zorgen dat je ouders tijdelijk geen recht meer hebben op het groeipakket (kindergeld). Neem bij twijfel contact op met de FOD Financiën.

Met de student@work-app kan je via de smartphone volgen hoeveel uren je nog kan werken tegen verminderde sociale bijdragen.