Loading...

VOORWAARDEN

  1. De ‘Bring your friend’ actie loopt tot en met 31/12/2024. Kandidaten kunnen aangebracht worden tot en met 31/12/2024.
  2. Aangeworven kandidaten zullen minstens 100u gewerkt hebben voor EM (alle zorgkundigen, zorgkundigen met een penta+ en verpleegkundigen.)
  3. Iedere persoon kan jaarlijks maximaal 4 kandidaten aanbrengen. Per kwartaal mag je maximaal 2 kandidaten aanbrengen.
  4. Het aanbrengen van kandidaten valt volledig buiten het uitoefenen van jouw beroepswerkzaamheid. Daarnaast kent de verrichte dienst geen enkel verband met de beroepsactiviteit. Het aanbrengen van een mogelijke uitzendkracht houdt geen nauw verband met jouw normale dagtaak, noch wordt tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit opgedane kennis gebruikt. (maw: de aanbrengers mogen geen recruiters zijn).
  5. Als aanbrenger onderteken je een document, waarin je verklaart de inkomsten uit deze actie aan te geven in je personenbelasting.
  6. Indien de aanbrenger tewerkgesteld is bij Express Medical (of één van haar zustermaatschappijen), wordt de bon aanzien als beroepsinkomen waarop RSZ en BV van toepassing zijn. Ben je geen uitzendkracht of werknemer van Express Medical? In dat geval neem je zelf de inkomsten van de actie op in je aangifte personenbelasting.
  7. De aanbrenger en de kandidaat kunnen in geen geval dezelfde persoon zijn.  Dit wordt geverifieerd o.b.v. het rijksregisternummer.