Rondetafelgesprek: Evolutie in de opleiding Verpleegkunde

Inmiddels al even achter de rug, maar voor Express Medical te allen tijde top of mind: 12 mei, Dag van de Verpleging! Naar aanleiding van deze dag organiseerde Express Medical in samenwerking met het magazine Hospitals.be een rondetafelgesprek rondom het thema ‘evolutie in de opleiding Verpleegkunde’.

Wie zijn de verpleegkundigen van morgen?

Enkele vooraanstaande sprekers uit de sector deelden hun waardevolle opinie en inzichten over de hervorming in de opleiding van bachelors verpleegkunde. Het volledige verslag verscheen in de juli editie van het magazine. 

Onze belangrijkste drijfveer om dit gesprek te organiseren, vloeide voort uit twee vraagstellingen die momenteel de sector beheersen. “Zal de hervorming leiden tot een plots tekort aan verpleegkundigen?” en “Welke rol zal de verpleegkundige bachelor gaan spelen in de maatschappij?”

Op deze eerste vraag, was het antwoord unaniem ‘ja’. Op basis van objectiviteit kan men er niet rond dat er in september minder verpleegkundigen zullen afstuderen. Dit zwaard van Damocles leek de gespreksdeelnemers echter niet al te veel zorgen te baren. Het werd al snel duidelijk dat de sector met een veel groter probleem kampt, namelijk de retentie van verpleegkundigen. 

Vasthouden van ervaring en nieuwe functieomschrijvingen: de uitdaging van de toekomst.

Allerhande probleem beïnvloedende factoren passeerden de revue: woon-werkverkeer, interne politiek van het ziekenhuis, sfeer op de werkvloer, de jongere generaties die vaker van werkge¬ver wensen te veranderen…

“Als we verpleegkundigen met een minimum aan ervaring willen houden, moeten de ziekenhuizen aantrekkelijk zijn. Een moderne infrastructuur en een modern ma-nagement kunnen daarbij helpen”, geeft Olivier Chaval van Delta-Chirec toe.

Naast het aanbieden van een aangename werkomgeving, werd ook het belang van een welomlijnde functie aangehaald.

“Verpleegkundige bachelors zouden in de toe¬komst alleen moeten worden ingezet voor de taken waarvoor ze vier jaar gestudeerd hebben. Maar nu vervullen ze ook taken van zorgkundigen, logistieke taken, ... Als we dat in de praktijk zouden omzetten, zullen we verpleegkundigen efficiënter kunnen inzetten én ze zullen kunnen werken in een veel attractiever beroep.”, aldus Ellen de Wandeler van NVKVV

Het volledige gesprek vind je hier terug