Express Medical peilt naar waardering bij verpleeg-en zorgkundigen

Brussel, 10 mei 2022 - Donderdag is het Dag van de Verpleegkundige, een dag waarop de verpleeg- en zorgkundigen extra in de bloemetjes gezet worden. En dat is nodig. Uit een onderzoek van Express Medical blijkt namelijk dat twee op de vijf verpleeg- en zorgkundigen eraan denkt om de sector te verlaten, enerzijds omwille van de coronacrisis, anderzijds omwille van een tekort aan appreciatie. “De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele grote uitdagingen. Er bestaan oplossingen, maar de tijd dringt”, stelt Leen Verwimp, Business Unit Manager bij Express Medical.

Uit een onderzoek dat medisch rekruteringsbureau Express Medical voerde naar aanleiding van Dag van de Verpleegkundige, blijkt dat twee op de vijf verpleeg- en zorgkundigen eraan denkt om de sector te verlaten. De belangrijkste drijfveren hiervoor zijn de coronacrisis (27%) en een tekort aan appreciatie (52%). 

Dat laatste is enigszins verwonderlijk: verpleeg- en zorgkundigen geven immers aan zich meer gewaardeerd te voelen in hun werk in vergelijking met 2019. Zo geeft bijna de helft van de bevraagde verpleeg- en zorgkundigen aan zich meer erkend te voelen in de dagelijkse uitoefening van zijn job door familie en vrienden (48%) en voelt twee op de vijf zich meer gewaardeerd door de patiënten (42%). Leen Verwimp, Business Unit Manager bij Express Medical: “Waardering krijgen voor het werk dat je doet is belangrijk. We zijn dan ook verheugd een positieve evolutie te zien op vlak van de erkenning die verpleeg- en zorgkundigen krijgen. Toch merken we dat er ruimte blijft voor verbetering, zodat élke verpleeg- en zorgkundigen dat gevoel van erkenning voor het gedane werk ervaart. Het zorgt er immers voor dat zij hun werk liever én beter doen. Daarom is het belangrijk dat we hier extra aandacht aan schenken.”

Uit de bevraging blijkt immers dat verpleeg- en zorgkundigen vaak het gevoel hebben dat hun werk onvoldoende erkend wordt door de maatschappij (72%). En ook bij de directie van de zorginstellingen is er met 67% nog ruimte voor verbetering mogelijk, ondanks de vele inspanningen die zij de voorbije jaren reeds leverden. 

Express Medical trekt aan de alarmbel

Van degenen die erover nadenken om de sector te verlaten, kaart meer dan de helft dan ook het tekort aan appreciatie aan als voornaamste reden (52%). Op de tweede plaats staat de coronacrisis (27%), gevolgd door het grote personeelstekort en de hoge werkdruk. Maar ook de vergrijzing speelt een rol: de komende jaren gaan er heel wat verpleeg- en zorgkundigen met pensioen.

Dat draagt ertoe bij dat beroepen in de zorgsector steeds vaker knelpuntberoepen worden. “De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele grote uitdagingen. Er bestaan oplossingen, maar de tijd dringt”, stelt Leen Verwimp.

Zet verpleeg- en zorgkundigen in de bloemetjes

Express Medical ziet verschillende mogelijkheden die werken in de zorgsector aantrekkelijker maken, met als eerste stap meer waardering voor verpleeg- en zorgkundigen. Dat hoeft niet altijd een groot gebaar te zijn. Het spreekwoordelijke schouderklopje of een woord van dank kunnen deugd doen voor wie dagelijks aan het werk is in de zorgsector. Het zorgt ervoor dat medewerkers zich beter voelen in hun job en die ook langer uitoefenen.

Daarnaast is er ook voldoende aandacht nodig voor aanwerving en opleiding. Dankzij een voltallig team wordt de werkdruk immers verdeeld, dat is aangenamer voor iedereen en geeft het zorgpersoneel de ruimte om tijd te nemen voor elke opdracht, wat het gevoel van voldoening ten goede komt. Leen Verwimp: “De inschrijvingen voor opleidingen in de zorgsector zijn de voorbije twee jaren licht gestegen (respectievelijk 7,2% en 2,4%). Dat is positief nieuws en een eerste stap in de goede richting! Maar als we het tij echt willen doen keren, zijn er meer inspanningen nodig. Een correcte verloning, meer waardering en een betere aantrekkelijkheid van de sector in het algemeen vormen op lange termijn de sleutel tot succes.” 

Ook op korte termijn zijn er echter verbeteringen mogelijk. Zo kunnen projectverpleegkundigen een ondersteunende schouder bieden en het acute probleem mee opvangen. 

Projectverpleegkundigen hebben een vast contract en werken steeds voor een bepaalde periode – vaak zo’n 6 à 9 maanden – voor een bepaalde zorginstelling. Dat is interessant omdat projectverpleegkundigen multitaskers zijn, die zich snel kunnen inwerken en beschikbaar zijn voor een langere periode. Het grote voordeel voor de projectverpleegkundigen zelf is dat zij veel ervaring kunnen opdoen en verschillende zorginstellingen leren kennen. “We merken dat er een grote interesse is in het statuut van projectverpleegkundige. Het is een relatief nieuw concept, waar verschillende voordelen aan verbonden zijn, die verder gaan dan alleen ervaring opdoen. Het geeft verpleegkundigen immers de mogelijkheid om bijkomende opleidingen te volgen die worden terugbetaald door hun werkgever en biedt hen bijkomende extralegale voordelen.”, aldus Leen Verwimp.