Ongetwijfeld volgt u net als ons de berichten in de media rond het Coronavirus -Covid19 nauwlettend op. 

Mocht u vragen hebben i.v.m. de gevolgen van Corona en de gevolgen hiervan voor de uitzendkrachten bij u tewerkgesteld  kunnen volgende richtlijnen nuttig zijn:

 • Uitzendkrachten op uw werkvloer dient u qua welzijn, veiligheids- en preventiemaatregelen op dezelfde manier te behandelen als uw vaste medewerkers. De instructies die u ongetwijfeld net als ons verspreidt rond bv. hygiënemaatregelen dienen zij uiteraard ook zoals uw vaste medewerkers op te volgen. Wij kunnen u bijstaan bij de verspreiding van deze communicaties. Gelieve hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersonen.
 • Uitzendkrachten kunnen voor de voorziene contractduur onder dezelfde voorwaarden als uw vaste medewerkers genieten van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ( bv. quarantaine in het buitenland, levering uit China/Italië worden niet meer gegarandeerd ) of economische redenen ( bv. tijdelijk gebrek aan werk wegens verminderd cliënteel). Uw gebruikelijke contactpersoon zal u bijstaan en informeren over de te volgen administratieve stappen. 
 • Uitzendkrachten de toegang tot de werkvloer weigeren als louter preventieve maatregel wordt door de RVA niet aanvaard als overmacht. Uitzendkrachten met een lopend contract zullen in dergelijk geval recht hebben op de doorbetaling van hun loon, tenzij ze expliciet instemmen met het opnemen van verlof, ADV, overuren, …
 • Uitzendkrachten kunnen, mits technisch mogelijk, eveneens van thuis werken. Gelieve uw gebruikelijke contactpersoon hiervan te verwittigen.
 • Vooraleer u uitzendkrachten naar het buitenland stuurt, dient u ons zoals steeds te informeren zodat wij de nodige verplichtingen ( bv. A1 aangifte bij RSZ, of melding bij de buitenlandse instanties) in orde kunnen brengen. Uiteraard dienen hierbij ook de reisadviezen van de Fod Buitenlandse zaken opgevolgd te worden.
 • Uitzendkrachten die ziek zijn dient u naar huis te sturen. Zij hebben recht op gewaarborgd (dag-) loon, net als uw vaste medewerkers. Uitzendkrachten zijn ervan op de hoogte dat zij het uitzendbureau asap moeten verwittigen en tijdig hun contactpersoon een medisch attest moeten bezorgen. 
 • In geval van vaststelling van  besmetting van een uitzendkracht die bij u werkt of gewerkt heeft in de periode van 14 kalenderdagen voor het vertonen van de eerste symptomen zullen wij u asap op de hoogte brengen. Wij vragen u eveneens ons zo snel als mogelijk te informeren wanneer bij onze uitzendkracht of een collega van onze uitzendkrachten bij u op de werkvloer besmetting met Corona zou zijn vastgesteld, zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen. 
 • Gelieve te noteren dat u als zorginstelling verantwoordelijk bent om onze en uw uitzendkrachten te voorzien in de nodige beschermingsmaterialen.  
 • Wij bezorgen onze uitzendkrachten een communicatie met een herhaling van de preventierichtlijnen -en instructies ingeval van een mogelijke besmetting.

Wat bij besmetting binnen een instelling?

 • Indien we informatie krijgen van een instelling dat er een besmetting is vastgesteld, zal Express Medical onmiddellijk contact opnemen.  
 • Wij zullen in samenspraak met de Preventiedienst en de betrokken instelling de nodige stappen ondernemen. 

Nuttige info over Corona en de gevolgen op de tewerkstelling van uw werknemers en uw uitzendkrachten vindt u op www.werk.belgie.bewww.voka.be en www.rva.be

Wij wensen tevens nog mee te delen dat wij u kunnen ondersteunen met Skype interviews tussen u en uw kandidaten.  Zo kan u in alle veiligheid vanop afstand verder werken, mocht dit nodig zijn.  

Heeft u vragen over deze of over één van bovenstaande richtlijnen dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw vertrouwde Express Medical kantoor / contactpersoon.  Zij zullen u indien nodig doorverwijzen naar onze preventiedienst of juridisch dienst.