Onze actievoorwaarden

  1. De ‘Bring your friend’ actie loopt tot en met 31/12/2021. Kandidaten kunnen aangebracht worden tot en met 30/12/2021.
  2. Aangeworven kandidaten zullen minstens 3 maanden in dienst treden in een fulltime regime.
  3. Iedere persoon kan jaarlijks maximaal 4 kandidaten aanbrengen. Per kwartaal mag je maximaal 2 kandidaten aanbrengen.
  4. Aanbrengers die in de database van Express Medical zitten, krijgen een extra vergoeding via hun loonfiche. Zit je niet in het personeelsbestand? Dan krijg je een aparte tegemoetkoming.
  5. Het aanbrengen van kandidaten valt volledig buiten het uitoefenen van jouw beroepswerkzaamheid. Daarnaast kent de verrichte dienst geen enkel verband met de beroepsactiviteit. Het aanbrengen van een mogelijke uitzendkracht houdt geen nauw verband met jouw normale dagtaak, noch wordt tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit opgedane kennis gebruikt. (maw: de aanbrengers mogen geen recruiters zijn).
  6. Als aanbrenger onderteken je een document, waarin je verklaart de inkomsten uit deze actie aan te geven in je personenbelasting.
  7. Indien de aanbrenger tewerkgesteld is bij Unique (of één van haar zustermaatschappijen), zal de premie uitbetaald worden als beroepsinkomen. Hierop is RSZ en BV van toepassing. Ben je geen uitzendkracht of werknemer van Unique? In dat geval neem je de inkomsten van de actie zelf op in je aangifte personenbelasting.
  8. De aanbrenger en de kandidaat kunnen in geen geval dezelfde persoon zijn.  Dit wordt geverifieerd o.b.v. het rijksregisternummer.