shadow

Wat zijn je rechten en plichten?

Hoe toon je aan dat je student bent? En wat als je ziek wordt? Wij leggen haarfijn de rechten en plichten van een studentenjob uit.
watzijnjerechtenenplichten-750x250

Werken als student wil uiteraard zeggen dat je een student bent. Om zeker te zijn van jouw statuut als student, zal jouw werkgever vragen of je bent ingeschreven in een onderwijsinstelling, in welke onderwijsinstelling je bent ingeschreven en welke studierichting je volgt. Er zal ook gevraagd worden of je voltijds of deeltijds onderwijs volgt. Heb je een thesisjaar of ben je vrije student, dan geef je dit ook best mee.

Ben je afgestudeerd, schrijf je je uit of zet je de opleiding tijdelijk stop, breng dan onmiddellijk jouw werkgever op de hoogte, zodat het nodige kan gedaan worden voor een correcte tewerkstelling.


Studenten kunnen enkel werken buiten de lesuren, dus tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid op school, zoals in de vakanties, in het weekend en ’s avonds na de schooluren. De werkgever kan daarom vragen naar jouw lessenrooster.


Als je ingeschreven bent via de site student@work kan je bekijken hoeveel uren je nog aan verlaagde RSZ bijdrage kan werken en opvolgen welke uren door werkgevers aan de RSZ worden aangegeven.

Via deze website kan je een studentenattest afdrukken voor je werkgever.

Hierop staat een code waarmee werkgevers continue kunnen nagaan hoeveel uren je nog kan werken volgens het gunstige studenten tarief, om zo een correct contract op te stellen.

Doordat deze code niet lang geldig is (maximum 3 maanden), zal de werkgever bij het vervallen van het attest, opnieuw jouw code opvragen.


 1. Identiteit, geboortedatum, woonplaats en/of verblijfplaats van de partijen;
 2. Begin- en einddatum van tewerkstelling;
 3. Plaats van tewerkstelling;
 4. Een beknopte beschrijving van de uit te voeren functie;
 5. Arbeidsduur per dag en per week;
 6. Toepasselijkheid van de wet van 12/04/1965 betreffende de bescherming van het loon;
 7. Het overeengekomen loon, of de wijze en de basis van de berekening van het loon;
 8. Tijdstip van betaling van het loon;
 9. Eventuele proeftijd;
 10. Eventuele plaats van huisvesting, indien de werkgever de student zou huisvesten;
 11. Het bevoegde paritair comité;
 12. De aanvang en het einde van een gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid;

Jouw arbeidscontract moet getekend worden door jou en door Express Medical en dit vooraleer je begint te werken.


Zolang je recht hebt op kinderbijslag, blijf je verzekerd via het ziekenfonds van je ouders. Bij ziekte heb je geen recht op gewaarborgd loon tenzij je meer dan een maand ononderbroken werkt via Express Medical.

Bij ziekte moet je Express Medical onmiddellijk verwittigen en ons binnen de 48 uren een doktersattest bezorgen.

Net zoals voor onze vaste personeelsleden is Express Medical verplicht om een verzekeringspolis “arbeidsongeval” voor jou af te sluiten.

Als je slachtoffer wordt van een arbeidsongeval op het werk of op de weg naar en van het werk, zal er een dossier aangemaakt worden door de verzekeringsmaatschappij. Om arbeidsongevallen te voorkomen mag een student, ook indien ouder dan 18 jaar, geen ongezond of gevaarlijk werk en geen veiligheidsfuncties uitvoeren.


Wanneer je van een verlaagde RSZ-bijdrage genoot, heb je geen recht op vakantiegeld. Dit komt omdat je werkgever dan geen bijdrage voor vakantiegeld moet betalen.

Vanaf het 476ste uur, heb je de normale RSZ-bijdragen betaald en zal je wel vakantiegeld ontvangen aan het einde van je contract. Dit wordt berekend op basis van de uitkeringen van je werkprestaties. Bij Express Medical wordt dit vakantiegeld onmiddellijk bij elke uitbetaling van je prestaties mee uitbetaald.
Studentenjob gezocht?

De beste studentenjobs op de wereld? Die vind je bij ons (en op het Great Barrier Reef in Australië, maar daar kunnen we je niet mee helpen).

Start to work?

Een toffe job vinden, is maar het halve werk. Want hoe krijg je die baan straks ook écht vast? Wij helpen je met straffe sollicitatietips en gidsen je zo door het hele traject: van zoektocht tot ondertekening!

Zoek een Express Medical kantoor in de buurt
Uitgebreid vacatures zoeken