shadow

Alles over studentenjobs

Hoeveel uren mag je nu juist werken als jobstudent? En wat als je het maximum aantal uren overschrijdt? Welke fiscale gevolgen heeft dit voor mij als student en mijn familie?
allesoverstudentenjobs-750x250

Gedurende de eerste 475 uren dat je als jobstudent werkt, zal er slechts 2,71% RSZ afgehouden worden van je brutosalaris (i.p.v. 13,07%). Deze solidariteitsbijdrage geldt ongeacht de maand waarin je werkt als student. Je betaalt tevens geen bedrijfsvoorheffing. Vanaf het 476ste uur zal je de normale RSZ-bijdragen betalen en zal er tevens bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.


Een student kan in totaal gedurende 475 uren per jaar werken aan een voordelig tarief.

Wanneer de student meer dan 475 uren per kalenderjaar werkt, dan moet hij vanaf het 476ste uur de normale sociale zekerheidsbijdragen betalen, namelijk 13,07%. Express Medical brengt je op de hoogte als je tijdens je tewerkstelling via ons boven de 475 uren gaat en dus een hoger percentage zal moeten betalen vanaf dat extra uur. Dan kan in onderling overleg beslist worden om al dan niet verder te werken.


Voor de eerste 475 uren moet de werkgever geen bedrijfsvoorheffing inhouden.

Vanaf het 476ste uur ben je als student wel onderworpen aan de normale RSZ-bijdragen en moet de werkgever bedrijfsvoorheffing inhouden als voorschot op je belastingen.


Om fiscaal ten laste van je ouders te blijven, mag je als student een bepaald bedrag aan netto-inkomsten niet overschrijden.

Inkomsten 2018
(aanslagjaar 2019)
Netto belastbaar jaarbedrag 
 
Je maakt deel uit van een tweeoudergezin
 € 3.270
 
Je vader of moeder is alleenstaande
 € 4.720
 

Gehandicapte student van wie de vader of moeder alleenstaande is

 € 5.990

Opmerking: Voor de berekening van de hierboven vermelde maxima wordt geen rekening gehouden met de inkomsten tot een bedrag van 2720 EUR bruto belastbaar per jaar.


Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je altijd recht op kinderbijslag, ongeacht de grootte van het bedrag dat je verdient of het aantal uren dat je als student werkt.

Ben je tussen 18 en 25 jaar oud, dan kan je tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september) werken zonder dat je riskeert het recht op kinderbijslag te verliezen en dit ongeacht het aantal gepresteerde uren of het verdiende inkomen.

Buiten de zomervakantie wordt dit recht echter beperkt. Je mag als student dan maar maximaal 240 uur per trimester werken. Als je meer werkt, wordt het recht op kinderbijslag voor dat kwartaal geschorst.

Ben je schoolverlater, dan mag je tijdens de laatste schoolvakantie maar 240 uur werken. Na de zomervakantie zul je maar maximaal € 541,09 bruto per maand mogen verdienen om het recht te behouden.


Van zodra je werkt moet je, zelfs als student, één keer per jaar een belastingaangifte invullen. Daarvoor ontvang je van je werkgever een fiscale fiche, het formulier 281.00, waarop je alle noodzakelijke informatie zal terugvinden.

Je betaalt alleen belastingen wanneer je inkomen hoger is dan 7730 € netto belastbaar.

Wanneer je totaalinkomen deze grens niet bereikt, maar er toch bedrijfsvoorheffing van je loon werd gehouden, zal je dit ingehouden bedrag via deze aangifte kunnen terugvorderen.
Studentenjob gezocht?

De beste studentenjobs op de wereld? Die vind je bij ons (en op het Great Barrier Reef in Australië, maar daar kunnen we je niet mee helpen).

Start to work?

Een toffe job vinden, is maar het halve werk. Want hoe krijg je die baan straks ook écht vast? Wij helpen je met straffe sollicitatietips en gidsen je zo door het hele traject: van zoektocht tot ondertekening!

Zoek een Express Medical kantoor in de buurt
Uitgebreid vacatures zoeken